ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ರಿಮ್‌ಜಾಬ್

en tr ny sn si hmn mn ig hu ko