ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ಹಾರ್ಡ್ ಫಕ್

en tr ny sn si hmn mn ig hu ko