ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗೊಳಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ಹುಂಜ

en tr ny sn si hmn mn ig hu ko